(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ប្រារព្ធពីធីអបអរសាទរខួបលើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារី៨មីនា