ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ«មានសន្តិភាព មានការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ»