អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្ទឹងត្រែង ចុះត្រួតពិនិត្យពីស្ថានភាពជាក់ស្តែកនៃការស្ថាបនាផ្លូវដែលតភ្ជាប់ ពី ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ និងស្រុក សៀមបូក