នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖  ប្រវត្តិប្រាសាទក្រវ៉ាន់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

នាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរ៖  ប្រវត្តិប្រាសាទក្រវ៉ាន់

ចងក្រងឯកសារដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖  លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ៩ព្រឹក

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា