ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅដែលហៅថាសីល

លោកអ្នកនាងជាទីគោរព នាថ្ងៃឧបោសថសីលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ អ្វីទៅដែលហៅថាសីល?

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ព្រះមហារតនៈភាសី ឡាន់ សុមនោ ព្រះអង្គជាសង្ឃគណមហានិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគង់នៅវត្ត បុទុមវតី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM 105.70MHz