(វីដេអូ)៖ នាទីចុះស្រែជាមួយកសិករ ប្រធានបទ ការចងក្រងបណ្ដុំកសិករចិញ្ចឹមមាន់ នៅក្នុងសហគមន៍កសិកម្មប្រឡាយកូនភ្លោះ វាលខ្នាច ស្ថិតនៅឃុំក្រោលគោ ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង