(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារយោធាសន្តិសុខ ឆ្នាំ២០១៩ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពការងារយោធាសន្តិសុខ ឆ្នាំ២០២០ នៅទីបញ្ជាការ កងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ៣ ខេត្តព្រះវិហារ