(វីដេអូ)៖ ប្រទេសម៉ារ៉ុក អញ្ជើញឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាព