ពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិ ៨មិនា ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ៖ «មានសន្តិភាព មានការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ»