អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យសំណង់តូបផ្សារស្ទឹងមានជ័យ​ ដើម្បីធ្វើការវាយតំលៃនិងសិក្សាក្នុងការជួសជុលនិងស្ថាបនាផ្សារនេះឲ្យមានសភាពថ្មីឡើងវិញ