(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ីង ប៊ុនហៀង អញ្ជើញសម្ភោធអគារសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់កន្ទួត