វិចារណកថា៖ ថែររក្សាឱ្យបានគង់វង្សនូវមរតកវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ ថែររក្សាឱ្យបានគង់វង្សនូវមរតកវប្បធម៌ដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz