(វីដេអូ)៖ កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ប្រជាជន និងនិស្សិតកម្ពុជា ដែលប្រកបការងារ និងសិក្សានៅសធារណរដ្ឋកូរ៉េ