(វីដេអូ)៖ កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកជំទាវ ឯកអគ្គរាជទូត នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ប្រជាជន និងនិស្សិតកម្ពុជា ដែលប្រកបការងារ និងសិក្សានៅសធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន