(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម សុខ ចិន្តាសោភា បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីនីតិវិធីស្នើសុំនាំចូលទំនិញ បម្រើឲ្យការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ