នាទីសួនកំណាព្យ៖ ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ

និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

សូត្រដោយ៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី

កំដរទ្រសោដោយ៖ លោក ចិក សំណាង

បច្ចេកទេសថតនិងកាត់តដោយ៖ លោក តូច បញ្ញា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ក្នុងនាទីសួនកំណាព្យរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០