សម្តេច​ព្រះសង្ឃរាជទេព វង្ស និមន្តជាព្រះរាជាធិបតីអភិសេកព្រះពុទ្ធបដិមាក្នុងវត្តអំពិលទឹក ឃុំអំពិលទឹក ស្រុកកំពង់ត្រឡាច