(វីដេអូ) មូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋចិនហៅសម្តេចតេជោថា «បុរសសង្ហារធ្វើដំណើរបញ្ច្រាស»