(វីដេអូ)ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ នៅពេលដែលកត្តាចៃដន្យកើតឡើង វានឹងលេចឡើងនូវមនុស្សពីរប្រភេទ