(វីដេអូ)ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ មន្ត្រីទាំងឡាយត្រូវចាំថា យើងជាខ្ញុំបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន មិនមែនជាចៅហ្វាយប្រជាជនទេ