(វីដេអូ)៖ សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ TYDA បញ្ចូលសមាជិកថ្មី