(វីដេអូ)៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ចុះត្រួតពិនិត្យទីទួលសុវត្ថិភាព ទួលតាធីន ស្តិតក្នុងខេត្តក្រចេះ