(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកបារាយណ៍ និងស្រុកតាំងគោក