(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជិះកង់ត្រួតពិនិត្យផ្លូវជាតិលេខ២១ និងសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ