គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារអគ្គិភ័យចំនួន៧គ្រួសារបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកណ្តាល