អធិការនគរបាលស្រុកព្រៃនប់បានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជូនដល់បងប្អូន​ជនជាតិដើម​ភាគតិចស្អូច​