មន្ត្រីពេទ្យសត្វខេត្តតាកែវចាប់ផ្តើមចុះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតាមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វនៅស្រុកជាប់និងព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺផ្តាសាយបក្សី