ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសពីភាពមិនប្រក្រតី នៃការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុស Covid-19 លើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិក ដោយអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —