រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី​ការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសម្រាម​ និង​សំណល់រឹង​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចន​ ណារិទ្ធ​

ខាងក្រោមនេះ​ គឺជា​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ទាំង​ស្រុង​របស់​ រដ្ឋបាល​រាជធានីភ្នំពេញ​៖