(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញក្នុងពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារយោធាសន្តិសុខ ឆ្នាំ២០១៩ និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពការងារយោធា សន្តិសុខឆ្នាំ២០២០ នៅបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគទី៣