ពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាអគារ សម្ភព មណ្ឌលសុខភាព ឃុំច្រាច់ ក្រោមគម្រោងមូលនិធិរបស់ស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជា