(វីដេអូ)៖ ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងផ្សារដើមគរ នឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ