(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ ដាំ ដារីនី អញ្ជើញក្នុងពិធីបរិច្ចាគឈាម ក្រោមប្រធានបទ ផ្តល់ឈាម ផ្តល់ក្តីស្រលាញ់ នៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ