កម្មវិធីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា៖ ដំណើរការជួសជុលចម្រឹងបង្អួចនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត