(វីដេអូ)៖ កសិករដាំបន្លែសុវត្ថិភាពចំនួន ៨គ្រួសារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់