មន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះពិនិត្យស្ថានភាពបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របឹងទន្លេសាប ឃុំកំពង់ឃ្លាំង