(វីដេអូ)៖ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងនាវា Westerdam ដើរកម្សាន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងសប្បាយរិករាយ