ស្ត្រីចាស់ជរាទុរគត ជួបការលំបាកមានជីវភាពខ្វះខាត១៧គ្រួសារ ក្នុងស្រុកមេមត់ ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ និងអំណោយពីសមាគមន៍នារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តត្បូងឃ្មុំ