(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាយកចិត្តទុកដាក់ប្រឆាំងការប្រើប្រាសផ្លាស្ទិចនិងលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពក្នងរមណីដ្ឋានអង្គរ