(វីដេអូ)៖ ក្រសួងវប្បធម៍ និងវិចិត្រសិល្បៈ រៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈយុវជន