(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ ពេជ ចន្ទមុន្នី ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនាំគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ចុះព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ