អភិបាលខេត្តកំពង់ចាមចូលរួមបុណ្យឆ្លងនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលនានានៅវត្តអំពិលទ្វារ ឃុំសំពងជ័យ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម