សារលិខិត សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាស “ទិវាវិទ្យុពិភពលោក” លើកទី៩ នាថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០