កម្មវិធីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា៖ វិស័យសុខាភិបាល និងសង្គមកិច្ច ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី៧