(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម លើកឡើងថា រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រួចឆន្ទៈយ៉ាងមុតឥតរាថយក្នុងការងារកែលំអកំណែរទម្រង់ស៊ីជម្រៅ