(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម វ៉ា ថន ប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី នៃរដ្ឋបាលស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ