(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចូលរួមពិធីបូកសរុបលទ្ធផលការងារយោធា សន្តិសុខឆ្នាំ២០១៩ នៅទីបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី៥