(វីដេអូ)៖ សមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងវត្តពាមជីកង ប្រារព្ធពិធីសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ