(វីដេអូ)៖ ស.ស.យ.ក ខេត្តក្រចេះ រៀបចំកម្មវិធីអប់រំចិត្តដល់សិក្សានុសិស្សពីថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រលាញ់