ម​នុស្ស២៧នាក់ស្លាប់ក្នុងការបាញ់ប្រហារមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសថៃ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក ប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចា